Termeni și condiții

Site-ul Alina Ranbu (www.alinaranbu.com) este administrat de societatea S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L, cu punct de lucru în Brașov, str. Mihai Kogălniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, ap.1, jud Brasov, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J08/2423/2005, având CIF 18005710.

Utilizarea site-ului – navigarea si cumpararea produselor sau serviciilor – constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enumerate in prezentul document.

Accesând și utilizând website-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe website.

Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza, denumite in continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment.

Continutul site-ului si drepturile de proprietate intelectuala

Continutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decat cele legal permise. Extragerea oricaror informatii urmata de orice utilizare in scop comercial care depaseste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licentiere si fara a avea in prealabil un consimtamant scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o incalcare a termenilor si conditiilor.

Sunteti de asemenea de acord sa nu afectati si interferati in vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea, copierea unui continut sau elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a website-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

 

 

1. General

1.1. Prin folosirea website-ului, utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestora. De asemenea, utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă website-ului.

1.2. Acest website este adresat persoanelor fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L) indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

 

 

2. Conținut

2.1. Întregul conținut al website-ului AlinaRanbu.com (texte, imagini, text, logo-uri, reprezentări, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentatat pe site, este proprietatea exclusiva a administratorului (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L) acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect si sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de administrator.

2.3. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al administratorului (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.), în următoarele condiții:

2.4. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al administratorului.

2.5. Toate programele software utilizate în acest website, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, sau afișarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului scris al administratorului (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) .

2.6. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poate fi modificat oricând de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.), imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, clipurile video precum și alte aspecte legate de website și respectiv de conținutul acestuia.

 

 

3. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. În cazul în care administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează doar acel conținut sau părți ale acestuia.

Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) cu un terț sau un utilizator, nu reprezintă un angajament contractual din partea administratorului (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) pentru respectivul terț sau Utilizator care obține acces la conținut sau la anumite secțiuni ale website-ului. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice moment websiteul-ul în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.2. Pe durata evenimentelor se pot realiza înregistrari video-foto. Prin participarea la evenimente, clientul își exprimă acordul ca materialele rezultate să fie utilizate de organizator/administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) în scopuri comerciale.

 

 

4. Politica de vânzare online

Inregistrarea la evenimente sau cursuri este deschisă oricărei persoane fizice care a împlinit 18 ani, sau persoanelor juridice.

Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de înregistrare în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acestuia ar putea prejudicia sau au prejudiciat deja administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.). De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul organizat de a atins numărul maxim de participanți.

Toate tarifele prezentate pe website sunt exprimate în Euro € și/sau Lei.

4.1  Înregistrare

4.1.1. Înregistrarea online la evenimentele de pe website se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se poate accesa din fiecare eveniment sau curs in parte. Dacă procesul de  completare a formularului de înscriere nu se fnalizează, rezervarea și înregistrarea la evenimente nu este validă.

4.1.2. Persoana fizică / juridică care se înregistrează, consimte prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate, la data înregistrării.

4.2. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti agreat, în cazul plății online;
  • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
  • evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile.

4.3. Clientul poate anula participarea la un eveniment prin notificare scrisă la adresa: mail@alinaranbu.com. Taxa de participare se rambursează, în condiții specifice care sunt prezentate pentru fiecare eveniment în parte. Vă rugăm să efectuați plata doar dacă sunteți siguri că puteți fi prezent la eveniment.

 

 

5. Modalități de plată

Modalitățile de plată disponibile pentru evenimentele organizate de administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) sau pentru serviciile prestate de companie, sunt următoarele:

  • Plata online, cu cardul, direct din website-ul AlinaRanbu.com, prin intermediul procesatorului de plăti agreat;
  • Plata prin virament bancar în contul administratorului (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.), după emiterea și transmiterea automată a facturii proforme către participant;

 

 

6. Facturare și plată

6.1. Taxa de participare include participarea la evenimentul selectat.

6.2. După primirea formularului de înregistrare, o factură factură proformă va fi emisă și va fi transmisă în format electronic. Plata prin OP/transfer bancar se va efectua înainte de eveniment, în baza confirmării plății va fi emisă factura fiscală finală care va fi transmisă automat pe e-mail.

Pentru plată online, cu cardul, factura fiscală finală este emisă și transmisă automat pe e-mail, la câteva secunde după procesarea cu succes a plății. Biletul/locul este rezervat automat doar după efectuarea și confirmarea plății. Biletul este nominal, netransferabil și are un număr unic de identificare. În baza acestuia are acces la curs doar persoana pe numele căreia a fost emis.

 

 

7. Frauda

7.1. Pentru a putea accesa si utiliza anumite sectiuni ale website-ului poate fi necesara crearea unui cont personal. Prin prezenta acceptati ca va asumati integral responsabilitatea pentru toate activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschideti pe website si, in consecinta, va sfatuim sa va asigurati de securitatea parolei contului sau a altor date de acces. In cazul in care securitatea contului pe care il detineti este compromisa, trebuie sa anuntati imediat administratorul site-ului. Alina Ranbu (www.alinaranbu.com) nu este responsabil pentru daunele care va sunt cauzate sau care sunt cauzate tertilor de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

7.2. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

 

 

8. Limitare de responsabilitate

8.1. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fata niciunui utilizator/client pentru modul în care acesta utilizează website-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile.

8.2. În cazul în care un utilizatorul/clientul considera că un conținut expediat prin orice mijloc de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.).

8.3. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) nu garantează utilizatorului/clientului accesul la website sau la funcționalitățile acestuia si nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.).

8.4. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) este exonerat de orice vina în cazul utilizării site-ului si/sau al conținutului transmis catre utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.), dacă aceasta poate produce pagube de orice natura utilizatorului si/sau oricărui terț implicat transferul de conținut.

8.5. Administratorul (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

  • Website-ul este potrivit cerințelor utilizatorului/clientului ;
  • serviciile din cadrul website-ului, cum ar fi formularul de plata, va fi neîntrerupt, sau fără erori de orice fel, care nu sunt produse de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) si nu sunt si nici nu pot fi, controlate de către companie;

8.6. Materialele de promovare utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate de S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L. sau serviciilor prestate de către companie, afișate pe site-ul companiei si/sau pe pagina de Facebook a acesteia, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate si serviciilor prestate de administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) sau a eventualelor servicii ale terților parteneri ai acesteia.

 

 

9. Litigii

9.1. Prin utilizarea site-ului si/sau al oricărui conținut trimis de către administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) utilizatorului/clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cu prevederile documentului Termeni si Condiții.

9.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea sa apară între utilizator/client si administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) se va rezolva pe cale amiabila, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

9.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre utilizator/client și administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în disputa, iar în cazul în care medierea nu rezolva/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din Brașov, în conformitate cu legile romane în vigoare.

9.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

 

10. Dispozitii finale

10.1. Administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale website-ului/structurii acestuia, precum și orice conținut fără notificarea prealabila a utilizatorului/clientului .

10.2. In limita prevederilor Termeni si Condiții, administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe website din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul website-ului.

10.3. Administrator (S.C. RAMAL TOP DESIGN S.R.L.) își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură si/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Shopping Cart